اينجا هستيد: سایت حقوق
شبكه آموزشي هات-ساوي، پروژه‌ي بخشي سايت رسمي سي‌دي‌دي‌پي74 سايت رسمي اسپيپ سايت رسمي پروژه اوا-وب (eva-web)  Spip-edu، سايت براي جماعت آموزشي مركز اطلاعات و تی آی سی هاوت-ساوی (سی آر‌آی74)

تذكر حقوقي :

در انطباق با قوانین ایران و همچنین قانون فرانسوی امنيت ديجيتال (LCEN) مورخ 21 ژوئن سال 2004، اين‌ها جزئيات مربوط به ارايه‌‌ دهنده‌ی هاست اين سايت هستند:
http://hoqouq.ir

سايت اينترنتي : موسسه حقوقی دادراهبرد

راهنماي چاپ : دکتر علی حاجی پور
مسؤليت سردبير: دکتر علی حاجی پور

تدارك كننده‌ي ذخيره‌ي مستقيم و داتم : اروپا
نشاني: اروپا

وب مستر: دکتر علی حاجی پور
فعالیت حرفه ای: مدرس دانشگاه ـ داور تجاری بین المللی ـ وکیل پایه یک دادگستری

حقوق مؤلف :

اين سايت تحت قوانين ایرانی، فرانسوي و بين‌المللي مرتبط با حفاظت از حقوق و مالكيت معنوي مؤلفان قرار دارد. تمام حقوق بازتوليد محفوظ است.

پيوندهاي ابرمتن:

اين سايت داراي پيوندهاي ابرمتن است كه دسترسي به سايت‌هايي را فراهم مي‌آورند كه از ساي مالك اين سايت منتشر نشده‌اند.

در نتيجه، مدير نشر سايت مسؤليت محتواي چنان سايت‌هايي را بازديد كننده مي‌تواند به دليل اين پيوند‌ها از آن‌ها بازديد كند، بر عهده نخواهد گرفت.

گردآوري و استفاده‌ي اطلاعات ارايه شده در اين سايت براي مقاصد تجاري رسماً ممنوع است

اين ممنوعيت، بدون جامعيت، تمام مطالب سردبيري اين سايت، صفحه‌هاي نمايشگر، نرم‌افزارهاي مورد استفاده در اين سايت، و تمام لاگ‌ها، تصاوير، عكس‌ها، طراح‌هايي از هر نوع كه در سايت مورد استفاده قرار گرفته را شامل مي‌شود.

پيوندهاي ابرمتن به اين سايت:

به چز سايت‌هايي كه اطلاعات و/يا مطالب غيرقانوني و/يا سياسي، مذهبي، پورنوگرافي يا بيگانه ستيز پخش مي‌كنند، مي‌توانيد يك پيوند ابرمتن روي سايت خود به اين سايت ايجاد كنيد. ايجاد پيوند به هيچ رو اجازه‌ي بازتوليد هيچ يك از عناصر سايت يا عرضه‌ي هيچ يك از عناصر شخص ثالث سايت را در شكل كادر يا سامانه‌هاي مشابه نمي‌دهد.

آخر اينكه، ايجاد يك پيوند به هيچ رو اجازه ارسال هيچ پيام پيش‌ نوشته‌اي به نشاني مرتبط با سايت يا نصب هيچ سامانه‌اي كه امكان ارسال پيام‌ها به هر شكل ديگري را فراهم سازد نخواهد داد.

تمام حقوق بازتوليد محفوظ .

حقوق محفوظ

کلیه حقوق محفوظ است.