اينجا هستيد: سایت حقوق
سایت حقوق، فعالیت خود را به‌ عنوان نخستین سایت جامع و مستقل حقوق ایران، در سال ۱۳۸۱ شروع کرد. با ثبت‌نام در سایت، به جمع نویسندگان آن بپیوندید.۞ حلقه حقوقدان (شبکه سایت‌سازی حقوقدانان فارسی‌زبان)۞ حقوقدانان۞ حقوق عمومی۞ حقوق اساسی۞ دادنامه (تحلیل و نقد دادنامه‌ها)۞ پذیرش وکالت، داوری و مشاوره حقوقی۞ پذیرش دکترای حقوق از دانشگاه‌های فرانسه۞ موسسه حقوقی دادراهبرد۞ فرم تماس۞ DROIT IRANIEN۞ سایر دامنه‌ها: حقوق، حقوق،IRANLAW.ORG،HOGHOUGH.COM

۞
     Droit یعنی حقوق    ۞

واپسین مطالب

 • جلسه پنجاه و سوم پنجم آبان ماه 1358 هجري شمسي - 26 اوت 2015

  جلسه پنجاه و سوم صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهائي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران جلسه ساعت پانزده و ده دقيقه روز پنجم آبان ماه 1358 هجري شمسي برابر با پنجم ذيحجه 1399 هجري قمري به رياست آقاي دكتر سيد محمد حسيني بهشتي (...)
 • جلسه پنجاه و دوم سوم آبان ماه 1358 هجري شمسي - 26 اوت 2015

  صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهائي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران جلسه ساعت نه و نيم روز سوم آبان ماه 1358 هجري شمسي برابر با چهارم ذيحجه 1399 هجري قمري به رياست آقاي دكتر سيد محمد حسيني بهشتي (نايب رئيس) تشكيل شد. (...)
 • جلسه پنجاه و يكم سیم مهرماه 1358 هجري شمسي - 26 اوت 2015

  صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهائي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران جلسه ساعت پانزده و ده دقيقه روز سيام مهرماه 1358 هجري شمسي برابر با سيام ذيقعده 1399 هجري قمري به رياست آقاي دكتر سيد محمد حسيني بهشتي (نايب رئيس) تشكيل (...)
 • جلسة پنجاهم بيست و نهم مهرماه 1358 هجري شمسي - 26 اوت 2015

  جلسه ساعت پانزده روز بيست و نهم مهرماه 1358 هجري شمسي برابر با بيست و نهم ذيقعدة 1399 هجري قمري به رياست آقاي دكتر سيد محمد حسيني بهشتي (نايب رئيس) تشكيل شد. فهرست مطالب: 1ـ اعلام رسميت جلسه و نطق قبل از دستور آقاي (...)
 • جلسه چهل و نهم بيست هشتم مهرماه 1358 هجري شمسي - 26 اوت 2015

  جلسه در ساعت 16 و 15 دقيقه روز 28 مهرماه 1358 هجري شمسي برابر با بيست و هشتم ذيقعده 1399 هجري قمري به رياست دكتر سيد محمد حسيني بهشتي (نايب رئيس) تشكيل شد. فهرست مطالب 1ـ اعلام رسميت جلسه و طرح مطالب متفرقه 2ـ (...)
 • جلسه چهل و هشتم بيست و ششم مهرماه 1358 هجري شمسي - 26 اوت 2015

  جلسه ساعت ده و نيم روز بيست و ششم مهرماه 1358 هجري شمسي برابر با بيست و ششم ذيقعده 1399 هجري قمري به رياست دكتر سيد محمد حسيني بهشتي (نايب رئيس) تشكيل شد. فهرست مطالب 1ـ اعلام رسميت جلسه و بيانات آقاي دكتر بهشتي مبني (...)
 • جلسه چهل و هفتم بيست و پنجم مهرماه 1358 هجري شمسي - 26 اوت 2015

  جلسه ساعت 13/15 دقيقه روز بيست و پنجم مهرماه 1358 هجري شمسي برابر با بيست و پنجم ذيقعده 1399 هجري قمري به رياست آقاي دكتر سيد محمد حسيني بهشتي(نايب رئيس) تشكيل شد. فهرست مطالب 1ـ اعلام رسميت جلسه 2ـ طرح و تصويب (...)
 • جلسه چهل و ششم بيست و چهارم مهرماه 1358 هجري شمسي - 26 اوت 2015

  جلسه در ساعت پانزده روز بيست و چهارم مهرماه 1358 هجري شمسي برابر با بيست و چهارم ذيقعده 1399 هجري قمري به رياست دكتر سيد محمد حسيني بهشتي (نايب رئيس) تشكيل شد. فهرست مطالب 1ـ اعلام رسميت جلسه و نطق قبل از دستور آقاي (...)
 • جلسة چهل و پنجم بيست و سوم مهرماه 1358 هجري شمسي - 26 اوت 2015

  جلسه ساعت 12/15 دقيقه روز بيست و سوم مهرماه 1358 هجري شمسي برابر با بيست و سوم ذيقعدة 1399 هجري قمري به رياست آقاي دكتر سيد محمد حسيني بهشتي (نايب رئيس) تشكيل شد. فهرست مطالب: 1ـ طرح و تصويب اصل 88 (اصل يكصد و (...)
 • جلسه چهل و چهارم بيست و دوم مهرماه 1358 هجري شمسي - 26 اوت 2015

  جلسه ساعت پانزده روز بيست و دوم مهرماه 1358 هجري شمسي برابر با بيست و دوم ذيقعده 1399 هجري قمري به رياست آقاي دكتر سيد محمد حسيني بهشتي(نايب رئيس) تشكيل شد. فهرست مطالب 1ـ اعلام رسميت جلسه و بيانات آقاي دكتر بهشتي به (...)

Inscription

ثبت نام شما در اين سايت

قسمت خصوصى اين سايت پس از ثبت نام بروى بازديدكنندگان بازخواهد بود. شما ميتوانيد پس از ثبت نام، مقالات در حال نگارش را بخوانيد، همچنين ميتوانيد پيشنهاد مقاله و يا در تمام سخنگاه ها شركت كنيد

كلمه شناسايى

نام و آدرس ايميلتان را در اينجا مشخص كنيد. كلمه شناساييتان بلافاصله با ايميل بدستتان خواهد رسيد