اينجا هستيد: سایت حقوق
سایت حقوق، فعالیت خود را به‌ عنوان نخستین سایت جامع و مستقل حقوق ایران، در سال ۱۳۸۱ شروع کرد. با ثبت‌نام در سایت، به جمع نویسندگان آن بپیوندید.۞ حلقه حقوقدان (شبکه سایت‌سازی حقوقدانان فارسی‌زبان)۞ حقوقدانان۞ حقوق عمومی۞ حقوق اساسی۞ دادنامه (تحلیل و نقد دادنامه‌ها)۞ پذیرش وکالت، داوری و مشاوره حقوقی۞ پذیرش دکترای حقوق از دانشگاه‌های فرانسه۞ موسسه حقوقی دادراهبرد۞ فرم تماس۞ DROIT IRANIEN۞ سایر دامنه‌ها: حقوق، حقوق،IRANLAW.ORG،HOGHOUGH.COM

۞
     Droit یعنی حقوق    ۞

واپسین مطالب

 • جلسه سي و ششم - 26 اوت 2015

  جلسه ساعت شانزده و بيست دقيقه چهارشنبه چهاردهم تير ماه 1368هجري شمسي برابر با اول ذيحجةالحرام 1409 هجري قمري به رياست آيت الله علي مشكيني تشكيل شد . فهرست مطالب : اعلام رسميت جلسه و تلاوت آياتي از كلام الله مجيد …. (...)
 • جلسه سي و پنجم - 26 اوت 2015

  جلسه ساعت شانزده و سي دقيقه سه شنبه سيزدهم تير ماه 1368هجري شمسي برابر با سي ام ذيقعده الحرام 1409 هجري قمري به رياست آيت الله علي مشكيني تشكيل شد . فهرست مطالب : اعلام رسميت جلسه و تلاوت آياتي از كلام الله مجيد …. (...)
 • جلسة سي وچهارم - 26 اوت 2015

  جلسه ساعت شانزده و ده دقيقه دوشنبه دوازدهم تير ماه 1368هجري شمسي برابر با بيست و نهم ذيقعده الحرام 1409 هجري قمري به رياست آيت الله علي مشكيني تشكيل شد . فهرست مطالب : 1-اعلام رسميت جلسه و تلاوت آياتي از كلام الله (...)
 • جلسه سي و سوم - 26 اوت 2015

  جلسه ساعت شانزده و پانزده دقيقه يكشنبه يازدهم تير ماه 1368هجري شمسي برابر با بيست و هشتم ذيقعده الحرام 1409 هجري قمري به رياست آيت الله علي مشكيني تشكيل شد. فهرست مطالب: 1-اعلام رسميت جلسه و تلاوت آياتي از كلام الله (...)
 • جلسه سي و دوم - 26 اوت 2015

  جلسه ساعت شانزده و ده دقيقه شنبه دهم تيرماه 1368 هجري شمسي برابر با بيست و هفتم ذيقعده الحرام 1409 هجري قمري به رياست آيت الله علي مشكيني تشكيل شد فهرست مطالب : 1-اعلام رسميت جلسه و تلاوت آياتي از كلام الله مجيد ……… (...)
 • جلسه سي و يكم - 26 اوت 2015

  جلسه ساعت نه و بيست دقيقه شنبه دهم تيرماه 1368 هجري شمسي برابر با بيست و هفتم ذيقعده الحرام 1409 هجري قمري به رياست آيت الله مشكيني تشكيل شد و فهرست مطالب : اعلام رسميت جلسه و تلاوت آياتي از كلام الله مجيد…. (...)
 • جلسة سي ام - 26 اوت 2015

  جلسه ساعت شانزده وپانزده دقيقه پنجشنبه هشتم تير ماه 1368 هجري شمسي برابر با بيست و پنجم ذيقعده الحرام 1409 هجري قمري به رياست آيت الله علي مشكيني تشكيل شد . فهرست مطالب : اعلام رسميت جلسه و تلاوت آياتي از كلام الله (...)
 • جلسه بيست و نهم - 26 اوت 2015

  جلسه ساعت شانزده و ده دقيقه چهارشنبه هفتم تير ماه 1368هجري شمسي مطابق با بيست و چهارم ذيقعدة الحرام 1409هجري قمري به رياست آيت الله علي مشكيني تشكيل شد. فهرست مطالب : 1 – اعلام رسميت جلسه و تلاوت آياتي از كلام الله (...)
 • جلسه بیست و هشتم - 26 اوت 2015

  جلسه ساعت شانزده و پانزده دقيقه روز سه شنبه ششم تير ماه 1368هجري شمسي برابر با 23 ذيقعدة الحرام 1409 هجري قمري به رياست آيت اللّه علي مشكيني تشكيل شد فهرست مطالب : 1-اعلام رسميت جلسه وتلاوت آياتي از كلام اللّه (...)
 • جلسه بیست و هفتم - 26 اوت 2015

  جلسه ساعت شانزده و پانزده دقيقه دوشنبه پنجم تيرماه 1368هجري شمسي برابر با بيست ودوم ذيقعده الحرام 1409هجري قمري به رياست آيت الله علي مشكيني تشكيل شد. فهرست مطالب: اعلام رسميت جلسه و تلاوت آياتي از كلام الله (...)

Inscription

ثبت نام شما در اين سايت

قسمت خصوصى اين سايت پس از ثبت نام بروى بازديدكنندگان بازخواهد بود. شما ميتوانيد پس از ثبت نام، مقالات در حال نگارش را بخوانيد، همچنين ميتوانيد پيشنهاد مقاله و يا در تمام سخنگاه ها شركت كنيد

كلمه شناسايى

نام و آدرس ايميلتان را در اينجا مشخص كنيد. كلمه شناساييتان بلافاصله با ايميل بدستتان خواهد رسيد