اينجا هستيد: سایت حقوق > قوانین، مقررات و آراء > تازه های مقررات

مقالات كامل

 • آیین نامه اداره جلسات هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری - ژانويه 2015

  شماره۱۰۰/۶۶۸۸۰/۹۰۰۰ ۵/۱۱/۱۳۹۳
  آیین نامه اداره جلسات هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری
  جناب آقای سینجلی جاسبی
  رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور
  تصویر آیین نامه «اداره جلسات هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری» به شماره ۱۰۰/۶۶۷۵۸/۹۰۰۰ مورخ ۵/۱۱/۱۳۹۳ ریاست محترم قوه قضاییه جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
  مدیرکل دبیرخانه قوه قضاییه ـ محسن محدث
  شماره۱۰۰/۶۶۷۵۸/۹۰۰۰ ۵/۱۱/۱۳۹۳
  آیین نامه اداره جلسات هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری
  در اجرای ماده ۹۶ (...)

 • آیین نامه جمع آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی - نوامبر 2014

  آیین نامه جمع آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی
  شماره۱۰۰/۲۸۴۶۳/۹۰۰۰ ۱۳/۵/۱۳۹۳
  آیین نامه جمع آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی
  جناب آقای سینجلی جاسبی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور
  تصویر آیین نامه شماره ۱۰۰/۲۸۱۹۹/۹۰۰۰ـ ۱۲/۵/۱۳۹۳ ریاست محترم قوه قضاییه جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
  مدیرکل دبیرخانه قوه قضاییه ـ محسن محدث
  شماره۱۰۰/۲۸۱۹۹/۹۰۰۰ ۱۲/۵/۱۳۹۳
  در اجرای ماده ۵۴ قانون جرایم رایانه ای مصوب ۵/۳/۱۳۸۸ مجلس (...)

 • آیین نامه تعیین گروه های شغلی و ضوابط مربوط به ارتقای گروه و تغییر مقام قضات - نوامبر 2014

  شماره۱۰۰/۳۴۶۲۵/۹۰۰۰ ۹/۶/۱۳۹۳
  آیین نامه تعیین گروه های شغلی و ضوابط مربوط به ارتقای گروه و تغییر مقام قضات
  جناب آقای سینجلی جاسبی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر «آیین نامه تعیین گروه های شغلی و ضوابط مربوط به ارتقای گروه و تغییر مقام قضات» به شماره ۱۰۰/۳۴۴۰۰/۹۰۰۰ مورخ ۸/۶/۱۳۹۳ ریاست محترم قوه قضاییه جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
  محسن محدث ـ مدیرکل دبیرخانه قوه قضاییه
  شماره ۱۰۰/۳۴۴۰۰/۹۰۰۰ (...)

 • دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت واحدهای رسیدگی موضوع ماده ۵ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی - نوامبر 2014

  شماره۱۰۰/۳۷۱۱۴/۹۰۰۰ ۱۹/۶/۱۳۹۳ جناب آقای سینجلی جاسبی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر دستورالعمل «نحوه تشکیل و فعالیت واحدهای رسیدگی موضوع ماده ۵ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی» به شماره ۱۰۰/۳۷۰۳۲/۹۰۰۰ـ ۱۸/۶/۱۳۹۳ ریاست محترم قوه قضائیه جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضاییه ـ محسن محدث
  شماره۱۰۰/۳۷۰۳۲/۹۰۰۰ ۱۸/۶/۱۳۹۳
  دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت واحدهای رسیدگی موضوع ماده ۵ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی (...)