اينجا هستيد: سایت حقوق > قوانین، مقررات و آراء > بخشنامه های رئیس قوه قضائیه

مقالات كامل

 • بخشنامه رئیس قوه قضائیه در خصوص اعطای مرخصی به زندانیان در ایام نوروز - مارس 2015

  بخشنامه شماره ۱۰۰/۷۶۹۷۷/۹۰۰۰ ـ ۱۲/۱۲/۱۳۹۳ در خصوص اعطای مرخصی به زندانیان در ایام نوروز
  جناب آقای سینجلی جاسبی
  ریاست محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور
  با احترام تصویر بخشنامه به شماره ۱۰۰/۷۶۹۷۷/۹۰۰۰ مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۳ ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص اعطای مرخصی به زندانیان در ایام نوروز جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
  مدیرکل دبیرخانه قوه قضاییه ـ محسن محدث
  شماره۱۰۰/۷۶۹۷۷/۱۰۰۰ ۱۲/۱۲/۱۳۹۳
  «بخشنامه» به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور
  به مناسبت فرا رسیدن سال نو هجری شمسی و با توجه به (...)

 • بخشنامه شماره ۱۰۰/۷۴۶۹۹/۹۰۰۰ ـ ۱۳۹۳/۱۲/۶ به مراجع قضایی سراسر کشور - مارس 2015

  شماره۱۰۰/۷۴۷۴۷/۹۰۰۰ ۶/۱۲/۱۳۹۳
  جناب آقای سینجلی جاسبی
  ریاست محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور
  تصویر بخشنامه شماره ۱۰۰/۷۴۶۹۹/۹۰۰۰ مورخ ۶/۱۲/۱۳۹۳ ریاست محترم قوه قضاییه مبنی بر «تکلیف مرجع صالح قضایی به مطلع ساختن سازمان بازرسی کل کشور از وقت رسیدگی» جهت استحضار به پیوست ایفاد می گردد.
  مدیرکل دبیرخانه قوه قضاییه ـ محسن محدث
  شماره۱۰۰/۷۴۶۹۹/۹۰۰۰ ۶/۱۲/۱۳۹۳
  بخشنامه به مراجع قضایی سراسر کشور
  به منظور نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین و تحقق اثربخشی گزارش های سازمان بازرسی کل کشور در امر نظارت و بازرسی و با لحاظ بند د ماده ۲ قانون تشکیل (...)